Sarp Elektronik  
Alışveriş Sepetiniz Sepetiniz Boş Tutar 0 TL
Şifremi Unuttum?
Hakk?m?zda

    Firmam?z 1963 y?l?nda ileri hedefler do?rultusunda Selami Sad?k AYHAN taraf?ndan kuruldu.Firmam?z i? hayat?na pikap ve radyo imalat? ile ba?lay?p daha sonralar? Siemens-Graetz-ITT Schaublorenz markalar?n Bursa yetkili teknik servisi olarak 1993 y?l?na kadar hizmet vermi?tir.

    1993 y?l?nda Sarp Elektronik günün h?zla de?i?en piyasa ve teknoloji ko?ullar?na uyum sa?lamak amac?yla bu sektördeki çal??malar?na son vererek yap?sal bir yenilenme ile elektronik komponent,endüstriyel,otomotiv,pil gruplar?,bilgisayar ve teknoloji ürünleri sektöründe sat?? ve pazarlama hizmeti vermeye ba?lam??t?r.

     Bugün firmam?z Sony,Philips,Panasonic,Samsung,Siemens,Royaltek,Aselsan,Motorola,Gp,Energizer,Jabra,Ttec Plus gibi dünyaca ünlü markalar?n teknoloji ve komponent ürünlerini size sunmaktad?r.?nan?yoruz ki, mü?terilerimizin memnuniyeti ve kazanc? ayn? zamanda bizim kazanc?m?z oldu?u kadar kay?plar? da ayn? ?ekilde bizim kayb?m?z olacakt?r.Bu kay?plar?n önüne ise ancak ekonomik oldu?u kadar kaliteli olan ürünlerle veya di?er alternatiflerle geçilebilece?inin bilincindeyiz.

 

     Sayg?lar?m?zla...

 

Tasarım ve Programlama: Mesut TUNGA